Logo Oranjekwartier Deventer

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Deventer wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Meld dit dan bij ons.

 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functionele, technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de internationale richtlijnen voor webtoegankelijkheid.

 

Wat doen wij aan toegankelijkheid?

  • Wij nemen toegankelijkheid vanaf de start mee in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites;
  • Wij laten onze websites jaarlijks testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau;
  • Wij trainen onze medewerkers en zorgen ervoor dat hun kennis over toegankelijkheid op peil blijft.

 

Toegankelijkheidsverklaring

Jaarlijks laten wij onze website testen door ervaringsdeskundigen en een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op 5 december 2023 hebben wij een deelonderzoek content (pdf) uitgevoerd. Op basis van de resultaten voeren wij verbeteringen uit. Het deelonderzoek techniek is niet ingepland. We gaan in 2024 over op een ander content managementsysyteem.

De stand van zaken publiceren wij in de toegankelijkheidsverklaring. De verklaring heeft op dit moment status B. Dat betekent dat de website gedeeltelijk voldoet.

 

Pdf's

Niet alle pdf's voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie in de pdf volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing geboden kan worden. Kunt u een pdf niet lezen? Neem dan contact met ons op. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.

 

Video's

Gemeente Deventer gebruikt soms video's om informatie over te brengen. Deze video's maken we zelf of laten we maken. Nog niet alle video’s voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Nieuwe video's voorzien wij, wanneer nodig, van ondertiteling, audiodescriptie en een transcript. Video's die nog geen ondertiteling, audiodescriptie en/of een transcript hebben en nog wel relevant zijn, passen wij aan. Komt u een video tegen die niet toegankelijk is? Laat het ons weten. Samen met u bekijken wij welk alternatief wij kunnen bieden.

 

Contact

Bent u een pagina tegengekomen, die niet toegankelijk is en waarvan u informatie nodig heeft? Neem dan contact met ons op via webredactie@deventer.nl of telefonisch op nummer 14 0570.