Logo Oranjekwartier Deventer

Aan de slag

In het Oranjekwartier gaan we aan de slag om de wijk te verbeteren. Van onderhoud aan woningen tot aan het verbeteren van de openbare ruimte.

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente Deventer hebben samen plannen (pdf, 2,5 MB) gemaakt voor het Oranjekwartier. Bekijk de informatie over de werkzaamheden en planning ook op de kaart (pdf, 1 MB). Hieronder kun je de uitgebreide informatie lezen.

 

Opknappen woningen

Het verbeteren van de woningen in de Koningin Julianastraat, de Prinses Marijkestraat, de Nassaustraat en de Waldeck Pyrmontstraat start later dan gepland. Dat is natuurlijk erg vervelend. Dit komt omdat het maken van het verbeterplan voor sommige woningen langer duurt dan gedacht. Wat is nu de planning?

 

Verbeteren woningen Koningin Julianastraat start in september

Woonbedrijf ieder1 gaat ervan uit dat het verbeteren van de woningen met de huisnummers 1 tot en met 31 in de Koningin Julianastraat, in september 2023 kan starten. Dat is later dan eerst gepland was. Dat vindt woonbedrijf ieder1 natuurlijk erg vervelend. In april 2023 krijgen alle bewoners van de Julianastraat allemaal uitleg over de werkzaamheden. Woonbedrijf ieder1 wil voor de kerstdagen klaar zijn.

 

Verbeterd plan woningen Prinses Marijkestraat begin mei besproken

Samen met bewoners heeft woonbedrijf ieder1 ook een plan gemaakt voor het verbeteren van de woningen in de Prinses Marijkestraat. Dat plan is verbeterd. Met de Molukse Raad is afgesproken dat het plan begin mei 2023 met bewoners van de Prinses Marijkestraat wordt besproken. De planning is dat het verbeteren van de woningen begin 2024 start.

 

Plan verbeteren woningen Waldeck Pyrmontstraat en Nassaustraat eind mei besproken

Woonbedrijf ieder1 heeft bewoners van de Waldeck Pyrmontstraat en de Nassaustraat eind mei 2023 uitgenodigd voor een bijeenkomst. Dan wordt het plan voor het verbeteren van hun woningen besproken. Ook horen bewoners meer over de planning. Woonbedrijf ieder1 wil tussen mei en september 2024 beginnen.

 

Opknappen straten

Na het opknappen van de woningen van Woonbedrijf ieder1 in de Nassau- en Waldeck Pyrmontstraat, volgt het groot onderhoud aan deze straten. Eerder beginnen is niet handig, omdat er dan later weer zware vrachtwagens over de straten moeten rijden. Als de woningen klaar zijn, gaat de gemeente snel aan de slag met de riolering, de straten en het groen. Bewoners kunnen meedenken.

De parallelweg van Wezenland wordt opgeknapt. Dat gaat deel voor deel omdat de weg lang is. Bewoners krijgen op tijd een brief thuis met meer informatie.

 

Nieuwbouw op Oranjeplaats


Voor de bouw van 65 nieuwe woningen op Oranjeplaats, is een bestemmingsplan gemaakt. In een bestemmingsplan staat hoe je mag bouwen in een gebied. De gemeenteraad van Deventer heeft het bestemmingsplan voor het Oranjekwartier vastgesteld. Vanuit de buurt is er bezwaar tegen een deel van het bestemmingsplan. Daarom is er beroep in gediend bij de hoogste bestuursrechter in Nederland. Die heet de Raad van State.

De Raad van State heeft het heel erg druk. Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State kan kijken naar het beroep. We moeten dus wachten met bouwen tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan of het plan wel of niet moet worden aangepast.

 

Buitenruimte

Bewoners en Masohi dachten mee over hoe de buitenruimte om/naast Oranjeplaats eruit kan zien. De aannemer wil het overleg met Masohi dit voorjaar afronden en er is een gesprek geweest met de groep bewoners die meedacht. Als het plan klaar is, komt er een informatieavond.

Tot er meer nieuws is over het bestemmingsplan, wordt de grond waarop de nieuwe woningen komen weer moestuinen!