Aan de slag

In het Oranjekwartier gaan we aan de slag om de wijk te verbeteren. Van onderhoud aan woningen tot aan het verbeteren van de openbare ruimte.

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente Deventer hebben samen plannen (pdf, 2,5 MB) gemaakt voor het Oranjekwartier. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze plannen.


Openbare ruimte

In november 2021 start de aannemer in de Prins Hendrikstraat (pdf, 500 KB) met groot onderhoud. In januari 2022 gaat de aannemer in de Prinses Beatrixstraat (pdf, 650 KB) beginnen. De werkzaamheden zijn naar verwachting klaar in april 2022. Groot onderhoud houdt het volgende in:

  • het riool wordt vervangen;
  • er komt ondergronds gescheiden opvang voor regenwater;
  • bestrating van de straat en het trottoir wordt vervangen;
  • de lantarenpalen worden voorzien van nieuwe armaturen en LED-licht;
  • er komt extra groen/bomen of er wordt groen/bomen vervangen.


Een leefbaar Oranjekwartier

Met bewoners en organisaties zoals Raster, Cambio, de politie, het Groenbedrijf, woningbouw, aannemers en gemeente zorgen we ervoor dat het Oranjekwartier een fijnere buurt wordt om in te wonen, leven en te werken. Hiervoor maken we een plan.


Piekfijnplein

Het Piekfijnplein is het hart van de wijk. Dat plein wordt opgeknapt en krijgt meer groen. De gemeente is hierover in overleg met eigenaren van de winkels. Er staan er veel leeg. Misschien kunnen winkels woningen worden.


Opknappen van woningen

Woonbedrijf ieder1 knapt woningen op en maakt ze energiezuinig. Dit gebeurt door isolatie en door aansluiting op duurzame energie. Op verschillende plekken in de wijk zijn woningen verstopt achter bergingen of schuttingen. Er wordt gekeken of dit anders kan, zodat de buurt er mooier uitziet en veiliger voelt.


Nieuwe woningen waar vroeger de school stond

Waar vroeger de school stond, komen ruim 60 nieuwe koopwoningen, zowel goedkopere als iets duurdere. Hoe dit gebied eruit gaat zien, weten we op hoofdlijnen. Denk aan: waar komen de woningen, waar de straten en het groen? Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Dan wordt duidelijk hoe de nieuwe woningen er precies uit gaan zien.


Duurzaamheid

Hoe kan het Oranjekwartier aardgasvrij worden? Daarvoor kan een warmtenet, waarop alle woningen zijn aangesloten, een goede oplossing zijn. Hier is meer onderzoek voor nodig. Wat kan en wat is betaalbaar en haalbaar? Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, PHI/Hegeman en de gemeente zorgen ervoor dat het Oranjekwartier ook in de toekomst om kan gaan met (extra) hete, droge of natte periodes. Bouwen gebeurt met duurzame materialen en met zo min mogelijk afval. Er is aandacht voor een gezonde leefstijl en meer groen.