Logo Oranjekwartier Deventer

Aan de slag

Logo Helemaal OK

In het Oranjekwartier gaan we aan de slag om de wijk te verbeteren. Van onderhoud aan woningen tot aan het verbeteren van de openbare ruimte.

Stichting Eigen Bouw, Woonbedrijf ieder1, ontwikkelaar PHI/Hegeman en gemeente Deventer hebben samen plannen (pdf, 2,5 MB) gemaakt voor het Oranjekwartier. Bekijk de informatie over de werkzaamheden en planning ook op de kaart (pdf, 1 MB). Hieronder kun je de uitgebreide informatie lezen.

 

Verbeteren woningen Koningin Julianastraat

In september 2023 is Woonbedrijf ieder1 gestart met het verbeteren van de woningen met de huisnummers 1 tot en met 31 in de Koningin Julianastraat. De werkzaamheden zijn volop in uitvoering en worden in het voorjaar afgerond.

Woonbedrijf ieder1 maakt nieuwe schuttingen bij de achtertuinen aan de Koningin Julianastraat. Daarna pakt de gemeente de openbare ruimte aan. Er komt een groenstrook met 4 nieuwe bomen, een haag en planten. Ook komt er bij nummer 21 een verkeersdrempel, om ervoor te zorgen dat er niet te hard gereden wordt.

 

Verbeterd plan woningen Prinses Marijkestraat begin mei besproken

Samen met bewoners heeft Woonbedrijf ieder1 een plan gemaakt voor het verbeteren van de woningen in de Prinses Marijkestraat. Dat plan is verbeterd. Woonbedrijf ieder1 is druk bezig met de voorbereidingen. De werkzaamheden starten in het voorjaar. 

In de Marijkestraat komen maatregelen om te voorkomen dat er te hard wordt gereden.

 

Plan verbeteren woningen Waldeck Pyrmontstraat en Nassaustraat

Op maandag 22 april 2024 zijn de bewoners van de Nassaustraat en de Waldeck Pyrmontstraat geïnformeerd over de plannen voor de renovatie van hun 
woningen. 

Op dinsdag 11 juni 2024 wordt een bewonersvond georganiseerd om het ontwerp van de Waldeck Pyrmontstraat te laten zien. De Waldeck Pyrmontstraat wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden die in de straat worden uitgevoerd zijn:  

 • het vervangen van de riolering
 • het aanleggen van nieuwe bestrating
 • het afkoppelen van regenwater
 • het vervangen van armaturen

Verder worden er ook maatregelen uitgevoerd, die de verkeersveiligheid van de Waldeck Pyrmontstraat verbeteren. Zo blijft op verzoek van de bewoners van de Waldeck Pyrmontstraat de drempel behouden. 

 

Opknappen straten

De parallelweg van Wezenland wordt in het najaar van 2024 opnieuw ingericht. In de straat gaan we:  

 • de riolering vervangen
 • nieuwe bestrating aanleggen
 • regenwater afkoppelen
 • armaturen/lichtmasten vervangen
 • parkeervakken aanbrengen
 • nieuwe bomen planten

Verder voeren we ook maatregelen uit, die de verkeersveiligheid van de parallelweg verbeteren. Zoals het opvallender maken van het zebrapad, het plaatsen van kruisingsplateaus en het toevoegen van parkeervakken langs de middenberm. Na de inloopbijeenkomst is het ontwerp voor Wezenland afgerond. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De wegbreedte ter hoogte van huisnummers 1 tot en met 15 blijft zoals het nu is.
 • De parkeervakken ter hoogte van de huisnummers 71 tot en met 87 worden verplaatst naar de kant van de woningen.

Bekijk de ontwerpen:

 

Nieuwbouw op Oranjeplaats

Hegeman Ontwikkeling maakt alles klaar voor de verkoop van de 65 nieuwe woningen op Oranjeplaats. Hopelijk kan de verkoop na de zomervakantie 2024 van 
start. Nog vóór de zomervakantie presenteert de gemeente het ontwerp voor de inrichting van de ruimte rondom Oranjeplaats aan bewoners. Meer informatie op www.oranjeplaats.com.

Voor de bouw van 65 nieuwe woningen op Oranjeplaats, is een bestemmingsplan gemaakt. In een bestemmingsplan staat hoe je mag bouwen in een gebied. De gemeenteraad van Deventer heeft het bestemmingsplan voor het Oranjekwartier vastgesteld. Vanuit de buurt is er bezwaar tegen een deel van het bestemmingsplan. Daarom is er beroep ingediend bij de hoogste bestuursrechter in Nederland. Die heet de Raad van State.

De Raad van State deed in november 2023 uitspraak: er moet een kleine aanpassing komen in het bestemmingsplan.

Het aangepaste bestemmingsplan lag tot 8 februari 2024 ter inzage. Hierna doet de Raad van State opnieuw uitspraak. Daarbij houdt deze rekening met een eventueel ingediend beroep.

Als de Raad van State uitspreekt dat het bestemmingsplan goed is aangepast, kunnen de nieuwbouwwoningen rond de zomer van 2024 in de verkoop. Loopt die verkoop goed, dan kan de nieuwbouw in het voorjaar van 2025 beginnen.

Als de Raad van State uitspreekt dat het bestemmingsplan niet op de juiste manier is aangepast, dan gaat de ontwikkelaar het nieuwbouwplan zo nodig aanpassen.

 

Woningen tussen Wezenland en de Koningin Julianastraat

In 2021 heeft de gemeente 36 woningen gekocht van Eigen Bouw. Van die 36 blijven er 12 staan en die worden verkocht als kluswoning. De andere 24 woningen worden begin 2025 gesloopt. Op deze plek komen 16 nieuwe koopwoningen en 14 nieuwe huurwoningen (middelduur). Tot eind 2024 worden de bestaande woningen nog verhuurd. Meer informatie op de website www.thuisinoranje.nl

Logo Helemaal OK