Ontwerp bestemmingsplan Oranjekwartier Deventer

Het ontwerp bestemmingsplan Oranjekwartier ligt vanaf donderdag 24 juni tot en met woensdag 4 augustus 2021 ter inzage.

Bekijk ontwerp bestemmingsplan.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Als je een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan, dan breng je een zienswijze in. Dat kan op verschillende manieren:

  • Stuur jouw schriftelijke zienswijze aan:

Gemeente Deventer
T.a.v. het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling
Postbus 5000
7400 GC  Deventer
o.v.v. ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oranjekwartier’

  • Dien jouw zienswijze digitaal in via www.deventer.nl/zienswijze.
  • Maak jouw zienswijze telefonisch kenbaar bij Suzanne Hendriks van het team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling, telefoon 14 0570.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van 6 weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde 'reactienota'. Mogelijk wordt het bestemmingsplan Oranjekwartier op onderdelen aangepast. Vervolgens worden het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.