Proefsleuven graven

In het Oranjekwartier komt in 2022 nieuwbouw. Als voorbereiding hierop is er archeologisch onderzoek.

Op de locatie tussen de Koningin Wilhelminalaan, Prinses Beatrixstraat en Koningin Julianastraat gaat Hegeman Bouwgroep nieuwe woningen bouwen.   

Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we archeologisch onderzoek uit op woensdag 17 november en donderdag 18 november 2021. We gaan proefsleuven graven van ongeveer 2 meter diep. Deze sleuven maken we zoveel mogelijk op dezelfde dag weer dicht.

Hieronder zie je waar we proefsleuven gaan graven:

Archeologisch onderzoek